În cartea sa, “Etica Nicomahică”, Aristotel susţine că oamenii sunt animale raţionale şi sociale, care caută să trăiască bine. În acest scop, propune un set de reguli care să te ajute să ajungi la “eudaimonia”, o stare de bine. În opinia lui, poţi atinfe această stare dacă trăieşti virtuos şi dacă îţi construieşti un caracter onest, astfel încât să nu fie nevoie să te gândeşti prea mult la alegerile tale, înainte să o faci pe cea corectă. O persoană care reuşeşte să facă asta va fi fericită, dar nu în sensul hedonist, ci va căuta mereu să se dezvolte şi să se bucure de fiecare clipă, va stârni mereu admiraţia celorlalţi.

Cele 11 virtuţi ale lui Aristotel

1. Curajul – adică punctul de întâlnire dintre laşitate şi nechibzuinţă. O persoană curajoasă este conştientă de pericole, îşi asumă riscurile şi continuă să acţioneze în scopul dorit.

2. Cumpătare – virtutea care se află între exces şi insensibilitate. Aristotel judecă persoana care nu bea niciodată la fel de aspru ca cea care bea prea mult.

3. Toleranţă – virtutea milei, calea de mijloc dintre zgârcenie şi să oferi mai mult decât îţi permiţi.

4. Măreţie – virtutea de a trăi extravagant. Se află între zgârcenie şi vulgaritate. Aristotel nu vede niciun motiv să trăieşti auster, dar avertizează să nu fii niciodată strident şi fără gust.

5. Generozitate – această virtute are legătură cu mândria, aflată la mijlocul dintre a nu-ţi oferi destulă încredere şi a suferi de grandoare. Este recomandat să te apreciezi şi să tânjeşti spre măreţie.

6. Răbdare – această virtute îţi controlează temperamentul. O persoană răbdătoare nu se enervează niciodată prea tare şi nici nu refuză să se enerveze când ar trebui.

7. Loialitate – virtutea onestităţii, pe care Aristotel o plasează între viciul minciunii şi lipsa tactului.

8. Spirit – se regăseşte între bufonerie şi mârlănie şi se referă la un simţ al umorului foarte bun.

9. Atitudine prietenoasă – deşi a fi prietenos nu înseamnă, neapărat, o virtute morală, Aristotel susţine că relaţiile de prietenie sunt o parte importantă a vieţii noastre. Această trăsătură se află între a nu fi prietenos şi a fi prea prietenos cu prea mulţi oameni.

10. Ruşine – virtutea care se află între timiditate şi neruşinare. Persoana care are destulă ruşine va înţelege atunci când va comite o eroare socială sau morală, dar nu îi va fi teamă să rişte, de teamă să nu le comită.

11. Dreptate – capacitatea de a fi corect cu alţii şi se află între egoism şi altruism.

Aristotel consideră etica mai mult decât o ştiinţă, iar explicaţiile sale sunt vagi intenţionat. Trebuie să învăţăm singuri care este abordarea corectă într-o situaţie, pentru a ne dezvolta moral.

De asemenea, filosoful nu crede că nu ai voie să încalci regulile. De exemplu, doar pentru că eşti o persoană corectă, nu înseamnă că nu ai voie să minţi, atunci când trebuie să faci asta.